Cookie beleid Waalwijkse voetbalvereniging WSC

De website van Waalwijkse voetbalvereniging WSC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING WSC

De privacy van onze leden, vrijwilligers en medewerkers vindt WSC belangrijk. In deze privacyverklaring vindt u terug welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. WSC houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
WSC verwerkt de persoonsgegevens van leden, medewerkers en vrijwilligers omdat u dan gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die WSC verwerkt:
- Voorletters, roepnaam en achternaam,
- Geslacht,
- Geboortedatum,
- Adresgegevens,
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
- E-mailadres(sen),
- Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),
- Bankrekening (IBAN-) nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mogelijk staat u of uw kind op een foto op onze website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat u ons dat dan weten. Wij verwijderen de foto dan. Een verzoek daarvoor kunt u sturen naar [email protected] . Op de vereniging is camerabewaking geïnstalleerd. Beelden worden twintig dagen bewaard en er is een protocol voor het bekijken van deze beelden als daar aanleiding voor is.
In specifieke gevallen kan WSC dieet- of medische gegevens vragen worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens bewaren we niet.

WSC heeft uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden
WSC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),
- Afhandelen van uw contributie en andere betalingen,
- Informeren over (sport-)activiteiten,
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,
- Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden.

WSC bewaart uw gegevens niet langer dan nodig
WSC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen.
De bewaartermijn van persoonsgegevens is 7 jaren na einde van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap eindigt (datum uitschriijving, wegens de wettelijke regels voor onze financiële administratie.
Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, bewaren we maximaal drie maanden.
Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen verwijderen we aan het einde van ieder voetbalseizoen.
Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden verwijderen we bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

WSC deelt uw gegevens soms met anderen
WSC deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers. Maar alleen als dat nodig is voor de uitoefening van hun taken.
Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.
In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
Verder deelt WSC de gegevens die u aan ons heeft verstrekt niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van WSC. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . Wij vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, zodat wij zeker weten dat u ons dit verzoek stuurt. Wij vragen u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken. Die gegevens hebben wij niet nodig. En u beschermt daarmee uw privacy. Deze kopie van uw identiteitsbewijs verwijderen wij direct na controle van uw identiteit.

Beveiliging
WSC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Vragen
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid voor iedereen die bij WSC is betrokken nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun u terecht bij [email protected]
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!